Werken vanuit verbinding

Werken vanuit de bedoeling doe je vanuit verbinding met de kernwaarden en het hogere doel én vanuit verbinding met collega’s, marktpartijen en bewoners in het publieke domein. man-1342457_1920

Teamleden zijn op elkaar aangewezen om in een veranderende omgeving koers te houden. Veranderingen komen met steeds grotere snelheid en zijn zo ingrijpend dat alleen efficiënt en effectief werkende teams deze in de toekomst het hoofd kunnen bieden. 

Door met elkaar in gesprek te gaan over kernwaarden en over de bedoeling krijgen deze gemeenschappelijke betekenis én wordt duidelijk hoe deelresultaten samenhangen. Dit versterkt de taakcohesie in teams (bovenstroom). Weten waar je met elkaar voor staat en voor gaat. Door vanuit oprechte interesse kennis te nemen van elkaars verhalen, leer je van elkaar hoe ieder in het leven staat en welke drijfveren, criteria en kwaliteiten ieder heeft. Weten wat je aan elkaar hebt versterkt de sociale cohesie in teams (onderstroom), het maakt teams slagvaardig en wendbaar.

Taak cohesie en sociale cohesie hebben een sterke invloed op de kwaliteit van samenwerken. Werken vanuit verbinding is met elkaar werken aan zeven beproefde succesfactoren; collectieve context, co-creatie, persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke communicatie, leren en kennis delen, verandering faciliteren en authentiek handelen.

De tevredenheid over de samenwerking wordt per genoemde succesfactor op 5 onderliggende succesmarkers gemeten, met het team gereflecteerd en verbeterd. Meer lezen over de methode, klik dan hier.