Werken vanuit de bedoeling

Werken vanuit de bedoeling is werken vanuit de hogere doelen van de organisatie, dat waar het in de kern om gaat. Deze doelen worden ondersteund door de kernwaarden van de organisatie. Waarden zijn de idealen die mensen nastreven, zsecretary-2ij hebben emotionele lading en vertegenwoordigen ‘dat waar mensen voor gaan’.

Het adapteren van de hogere doelen en de kernwaarden van de organisatie is geen vanzelfsprekendheid. Medewerkers zullen hieraan gemeenschappelijke betekenis moeten geven. Als dit niet- of maar gedeeltelijk lukt en medewerkers toch gevleugelde uitspraken adapteren als Werken vanuit de bedoeling, dan ontbreekt het gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat, vaak ook het gemeenschappelijk beeld over de samenhang van de deelresultaten en ontbreekt er vaak een goed beeld van de individuele taak en de afhankelijkheden.

Wij zien dan dat het hogere doel wel motiveert maar dat mensen moeite ondervinden om de vertaalslag te maken naar de eigen bijdrage en de bijdragen van collega’s. Dit vertraagt de samenwerking.

Hogere doelen en daaraan gekoppelde waarden moeten binnen de organisatie gemeenschappelijke betekenis krijgen en vertaald worden naar dagelijks handelen, en dat vraagt tijd en aandacht van het management. Daarbij zien wij dat vernieuwing dusdanig snel gaat dat mensen de verbinding verliezen.