Werken vanuit de bedoeling

Hogere doelen worden ondersteund door de kernwaarden van de organisatie. Kernwaarden zijn idealen die mensen nastreven, zij hebben emotionele lading en vertegenwoordigen ‘dat waar mensen voor gaan’.

Als leidinggevenden en medewerkers gemeenschappelijke betekenis geven aan de hogere doelen en kernwaarden van de organisatie, ontwikkelen zij een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en een gemeenschappelijk beeld over hoe deelresultaten samenhangen. Zij hebben dan een goed beeld van de individuele taak en de onderlinge afhankelijkheden.

Daar waar dit gemeenschappelijk beeld ontbreekt zien wij dat werken vanuit de bedoeling weliswaar motiveert maar dat mensen moeite ondervinden om de vertaalslag te maken naar de eigen bijdrage en de bijdragen van collega’s. Dit vertraagt de samenwerking.

Hogere doelen en de daaraan gekoppelde waarden gemeenschappelijke betekenis geven en vertalen naar dagelijks handelen vraagt tijd en aandacht van mensen in organisaties. Wat het oplevert is verbinding, verbinding met de doelen en verbinding met elkaar.