Waarom dit initiatief

Wij zien dat op veel plaatsen weliswaar wordt gewerkt vanuit de bedoeling maar dat de verbinding tussen management en medewerkers en medewerkers onderling ontbreekt. Hierdoor dreigen mensen geïsoleerd te raken terwijl in een sterk veranderende omgeving juist meer verbinding nodig is.

girl-1287213_1920De rol van de ambtenaar verlangt verbinding met het publieke domein, verbinding met collega’s en verbinding met het management in de organisatie. Dat begint bij openheid, elkaar vinden in wat er speelt in de systeemwereld en in de leefwereld, elkaar vinden in wat verbindt én in wat verdeelt. Openheid draagt bij aan de effectiviteit van samenwerken en systemisch gezien bevordert openheid binnen de organisatie openheid buiten de organisatie.

Voor het creëren van maatschappelijke waarde zijn effectief werkende teams een voorwaarde. Teams werken effectiever als medewerkers en leidinggevenden op elkaar zijn afgestemd en ingespeeld, als de succesfactoren voor samenwerken zijn ingevuld.

Wij staan klaar om de teams in uw Gemeente effectiever, sneller en met meer tevredenheid te laten samenwerken.

Vriendelijke groet,

Meesters van Schier