Waarom dit initiatief

De overheid wil meer participatie, meer zelf-organiserend vermogen en meer zelfredzaamheid bij bewoners. Ambtenaren gaan daardoor minder voor- en meer met bewoners werken aan initiatieven. In de interactie met bewoners verandert de rol van de ambtenaar naar een meer faciliterende rol.

Vanuit de politiek en de samenleving is er een sterkere roep om openheid en transparantie, er is ook sprake van toenemende participatie, snellere informatiestromen en een sterkere incidentoriëntatie. Alle veranderingen in goede banen leiden lukt alleen als teams in de ambtelijke organisatie efficiënt en effectief samenwerken. De kwaliteit waarmee teams samenwerken is bepalend voor hun succes.

De rol van ambtenaar verlangt verbinding, verbinding met de organisatie én verbinding met het publieke domein, dat begint bij openheid. Openheid is een belangrijke succesfactor voor effectiever samenwerken. Systemisch gezien bevordert openheid binnen de organisatie openheid buiten de organisatie. Openheid, in wat er speelt in de systeemwereld en in de leefwereld, in wat verbindt én in wat verdeelt. Meer openheid leidt tot meer verbinding, meer verbinding leidt tot meer eigenaarschap en effectiever samenwerken.

Met het programma Nieuw Elan bieden wij gemeenten een platform waar zij kunnen werken aan verbinding, met als doel wendbare teams die nieuwe ontwikkelingen in het sociale systeem vanuit de bedoeling omarmen en vanuit verbinding vormgeven.

U kunt onze expertise inzetten om ook uw teams effectiever te laten samenwerken, bel voor meer informatie met (+31) 6 36 46 39 29.

Meesters van Schier

Locatie Houten » Leedijkerhout 1 » 3991 AJ Houten » » Locatie Ermelo » Fokko Kortlanglaan 188d » 3851 SJ Ermelo  »  info@meestersvanschier.nl, W: www.meestersvanschier.nl