Nieuw elan

Veranderingen zijn zo ingrijpend dat alleen efficiënt en effectief werkende teams deze in de toekomst het hoofd kunnen bieden. Voor het creëren van maatschappelijke waarde zijn effectief werkende teams een voorwaarde. Teams werken effectiever als medewerkers en leidinggevenden op elkaar zijn afgestemd en ingespeeld, als de succesfactoren voor samenwerken zijn ingevuld.

Met het programma Nieuw elan helpen wij deelnemers om gezamenlijk betekenis te geven aan de bedoeling en stimuleren wij om te werken vanuit verbinding. Het is een antwoord op vervreemding en eilanddenken. Nieuw Elan maakt dat medewerkers veranderingen in de omgeving vanuit de bedoeling te omarmen en vanuit verbinding vorm te geven.

Wij hanteren de Socratische gesprekslijn, deze leidt deelnemers naar eigen antwoorden en oplossingen in een werkklimaat waarin zij worden gestimuleerd om op een ander niveau de verbinding met elkaar aan te gaan. Werken vanuit de bedoeling en werken vanuit verbinding verlangt regelmatig onderhoud, om afgestemd te blijven.

1. Rond de tafel gesprekken

Doelgroep: cultuurdragers

Doelen

 • Het concept Werken vanuit verbinding.
 • De kwaliteit van samenwerken.
 • Vertaalslag naar organisatie onderdelen.
 • Inrollen en borgen.

Intake

2. Werken vanuit De bedoeling

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Doelen:

 • Werken aan de bovenstroom, begrijpen, (h)erkennen en betekenis geven.
 • Verbinden van kernwaarden met individuele waarden en waarden in het publieke domein.
 • Vertalen naar de individuele taak en de onderlinge afhankelijkheden
 • De kwaliteit van samenwerken.

Tussenevaluatie

3. Werken vanuit Verbinding

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Doelen:

 • Werken aan de onderstroom, begrijpen, (h)erkennen en betekenis geven.
 • Verbinding en samenwerking bevorderende principes en vaardigheden.
 • Wederzijdse verwachtingen en vertrouwen.
 • De kwaliteit van samenwerken.

Tussenevaluatie

4. Begeleiden van teams naar effectief samenwerken

Doelgroep: medewerkers in (zelfsturende) teams

Doelen zijn:

 • We zien dezelfde samenhang, kennen onze taak en zijn gemotiveerd.
 • We zijn bewust van elkaars kwaliteiten, werken samen en inspireren elkaar.
 • We voelen ons bevoegd, zijn gefocust en nemen indien nodig initiatief.
 • We delen open informatie en voelen elkaar aan.
 • We begrijpen oorzaken, verbeteren, anticiperen en leren samen.
 • We passen ons als team flexibel aan zodat er gebeurt wat nodig is.
 • We maken keuzes en stellen prioriteiten vanuit het grotere plaatje.
 • De kwaliteit van samenwerken, evalueren en borgen van resultaten.

Evaluatie van resultaten, borging en opvolging

Wij staan klaar om uw teams sneller, effectiever en met meer elan te laten samenwerken.
Neem voor meer informatie contact op met (+31) 6 36 46 39 29.

Meesters van Schier

mvslogok1