De basis op orde

Waardecreatie

Het programma De basis op orde geeft uw organisatie een impuls om nieuwe ontwikkelingen vanuit de bedoeling te omarmen en vanuit verbinding vorm te geven. Vanuit gelijkwaardigheid samen werken aan een inclusieve maatschappij. 

Afhankelijk van de kwaliteit van samenwerken brengen teams de basis op orde. Daar waar teams stappen gaan zetten naar meer decentrale of zelfsturende teams, adviseren stap 1 tot en met 4. Daar waar decentrale teams een effectiviteitsslag moeten maken adviseren wij stap 1 én 4.

Gefaseerd inrollen

1. Introductie en kennismaking

Afstemmen met Ambassadeurs voor Werken vanuit de bedoeling en Werken vanuit verbinding.

Doelen

 • Adapteren van het gedachtegoed.
 • Uitlijnen van wenselijk gedrag met de identiteit van de organisatie.
 • Inhoud programma, borging en vertaalslag naar concrete resultaatgebieden.
 • Invullen a2Results® teamscan en evaluatie resultaten.

Doelgroep: cultuurdragers (leidinggevenden)

Tussenevaluatie

Introductie en intakegesprekken

2. Tafelgesprekken

Gesprekken tussen- en met medewerkers waarin begrip, weten, herkennen, erkennen en betekenis geven centraal staan vanuit het delen van verhalen.

Doelen:

 • Kennismaken met elkaars gewoonten, intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
 • Gezamenlijke visie op de identiteit en kernwaarden van de organisatie, deze vertalen naar individuele kwaliteiten en wenselijk gedrag.
 • Delen van de collectieve visie, doelen, beleid en inzicht in hoe besluiten tot stand komen.
 • Jobcrafting, afstemming van rolverdelingen, uitspreken van hulpvragen, wederzijdse verwachtingen en uitspreken van vertrouwen in elkaar.
 • Nul-meting a2Results® teamscan en evaluatie resultaten.

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Tussenevaluatie

3. Sessie werken vanuit Verbinding

Teams voeren maatschappelijke doe-opdrachten uit. Waarde-creatie in het publieke domein staat centraal vanuit de zeven verkenningen: 1) Wie zijn wij als organisatie. 2) Waar staan wij voor. 3) Wat streven wij na. 4) Waar zijn wij heel goed in. 5) Wat doen wij samen al. 6) Waar kunnen wij in groeien. 7) Hoe werken wij samen.

Doelen:

 • Verbinding maken tussen de collectieve waarden van de organisatie, de waarden in het publieke domein en de individuele waarden van mensen in de organisatie.
 • Betekenis geven aan het hogere doel van de organisatie en afleiden van gedragsregels die verbinden en samenwerking bevorderen.
 • Delen van een positieve gemeenschappelijke ervaring, leren hoe je als team in de praktijk presteert en waar en hoe het beter kan.
 • Tussentijdse a2Results® teamscan meting en evaluatie resultaten.

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Tussenevaluatie

4. Begeleiden van team en individu naar zichtbaar resultaat

Aan de hand van resultaten uit de teamscan worden teams in de praktijk gericht gecoacht aan de hand van micro-interventies op de laag scorende succesfactoren. De succesfactoren die in kaart worden gebracht zijn; gezamenlijke doelen, co-creatie, interpersoonlijke communicatie, leiderschap, samen leren, verandering faciliteren en authentiek handelen.

Doelen:

 • We zien dezelfde samenhang, kennen onze taak en zijn gemotiveerd.
 • We zijn bewust van elkaars kwaliteiten, werken samen en inspireren elkaar.
 • We voelen ons bevoegd, zijn gefocust en nemen indien nodig initiatief.
 • We delen open informatie en voelen elkaar aan.
 • We begrijpen oorzaken, verbeteren, anticiperen en leren samen.
 • We passen ons als team flexibel aan zodat er gebeurt wat nodig is.
 • We maken keuzes en stellen prioriteiten vanuit het grotere plaatje.
 • Tussentijdse a2Results® teamscan meting en evaluatie resultaten.

Doelgroep: leidinggevenden/medewerkers.

Evaluatie van resultaten, borging en opvolging