Introductie

Een team met een vaste samenstelling en een sterke onderlinge afhankelijkheid voor het bereiken van ambitieuze doelen is een hecht team. In dergelijke teams is er een sterke verbinding met de taak én een sterke verbinding met elkaar. Als losse teams gaan transformeren naar hechte (decentrale) teams is vaak een extra investering nodig in de taak cohesie en/of in de sociale cohesie. Hoe meer beiden aanwezig zijn, hoe beter teams samenwerken en hoe sneller zij tot resultaten komen.

Met het programma ‘De basis op orde’ geven medewerkers gezamenlijk betekenis aan de kernwaarden en het hogere doel van de organisatie en zij investeren in de onderlinge relatie. Dit doen zij door met elkaar in gesprek te gaan en door reflectie op het gezamenlijk volbrengen van een opdracht met een maatschappelijk karakter, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking. Dit levert meer verbinding op met de basis, daar waar de organisatie voor staat en gaat. Zij worden meer onderdeel van het grote geheel en gaan meer werken vanuit deze verbinding.

Meer verbinding tussen mensen leidt tot meer openheid, meer eigenaarschap, beter samenwerken en wendbare teams, die nieuwe ontwikkelingen in het sociale systeem vanuit de bedoeling omarmen en vanuit verbinding vormgeven.

Vriendelijke groet,

Meesters van Schier

Locatie Houten » Leedijkerhout 1 » 3991 AJ Houten » » Locatie Ermelo » Fokko Kortlanglaan 188d » 3851 SJ Ermelo
M: (+31) 6 36 46 39 29, E: info@meestersvanschier.nl, W: www.meestersvanschier.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *